İRAP bilgilendirme toplantısı yapıldı
Haber
29 Ocak 2021 - Cuma 23:17 Bu haber 4021 kez okundu
 
İRAP bilgilendirme toplantısı yapıldı
GÜNDEM Haberi
İRAP bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sinop  Risk Azaltma Planı Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı,  Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında yapıldı.
Kültür merkezi toplantı salonunda  gerçekleştirilen toplantıya Vali Erol Karaömeroğlu'nun  yanı sıra Sinop Üniversitesi rektörü  Prof. Dr. Nihat Dalgın ,  Vali Yardımcısı  Orhan Gazi Karakaş ,İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Salim Akbaş  ilgili daire müdürleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Erol Karaömeroğlu , İRAP'ın ilimizdeki afet risklerini tanımlamaya yönelik amaç, hedef, strateji ve eylemleri belirleyen ve bir yol haritası  olduğunu söyledi.
Afetlere karşı dayanıklılığımızı arttırma konusunda Sinop'taki  bütün kurumların ortak olarak çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Karaömeroğlu :"Afetler, ülkeleri ve toplumları fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak etkileyen en önemli sorunlardan birisidir. Bu soruna karşı sadece devletlerin alacağı önlemler tek başına yeterli olmayacaktır. Toplumun bütün kesimlerinin bu büyük riske karşı birlikte tedbir almak ve birlikte mücadele etmek zorundadır. Ülkemizde afet ve acil durum çalışmaları müdahale ve iyileştirme faaliyetleri yönünde ağırlık kazanmıştı fakat günümüz modern afet yönetimi anlayışı, sadece olayın yaşandığı zamanı ve sonrası için değil, “Bütünleşik Afet Yönetimi Döngüsü" olarak adlandırılan, afetin öncesi ve sonrasını da kapsamaktadır. Müdahale ve iyileştirme çalışmaları gibi, afet öncesi yapılacak risk analizleri ve risk azaltma çalışmaları da büyük önem arz etmektedir. Doğal ve teknolojik afet risklerinin yüksek olduğu ülkemizde, devletimiz tüm dünyada kabul gören ve gelişmeye açık yeni bir afet yönetim modeli olan “Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’ çerçevesinde; önceliğini Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine vererek çalışmalarına hız kazandırmıştır. Geçmişte Bütünleşik Afet Yönetimi Döngüsünün etkin bir şekilde hayata geçirilememesi ve risk azaltma faaliyetlerinin arka planda kalması ülkemizde büyük kayıpların yaşanmasına sebep olmuştur. Risk odaklı bütünleşik afet yönetim anlayışının benimsenmesini ve tüm sektörlere yerleşmesini sağlamak amacıyla, İlimizde de bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.


Tehlike ve Risklerin Önceden tespiti, Meydana Gelebilecek Zararları Önleyecek 


"Muhtemel afet ve acil durumlara etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanması ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi amacıyla, daha önce Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Sinop İl Afet Müdahale Planı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi'ne göre, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespiti, meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin afet vuku bulmadan alınması, büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin alınarak, risklerin önlenmesi ve azaltılması için afetlerin olası etkilerini en düşük seviyeye indirmek adına afetler yaşanmadan, yapılması gerekenler ile sorumlu ve destek kurumları planlama sürecinde belirleyerek sürdürülebilir bir plan özelliği taşıyacak Sinop İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın da destek ve katkılarıyla hazır hale getirilecektir." dedi


Afetleri  önlemenin mümkün olmadığını  ancak  afetlerin etkilerini ve tahribatını en aza indirmenin  insanların elinde olduğuna değinen   Vali Karaömeroğlu konuşmalrını şöyle sonlandırdı:"Afetleri tümüyle önlemek elimizde değilse de afetlerin etkilerini ve tahribatını en aza indirmenin olanaklı olduğu kabul edilmektedir. Bu da afetlere karşı alınacak diğer her türlü önlemin yanında toplumun tüm kesimlerinde afetler konusunda farkındalığın arttırılması ile mümkündür ve bu farkındalık sürekli eğitim faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü arttırmaktadır. Afetlerden korunmanın ilk ve en önemli yolu bilgili, farkındalık kazanmış ve sorumlu bireyler yetiştirmektir. Afet ve acil durumlara ilişkin toplumun farkındalık kazandırılması konusundaki eğitim faaliyetlerinin bütünleşik afet yönetiminin sacayaklarından biri olan afetlere hazırlık ve risk azaltma süreçlerinin en temel unsurlarından biri olduğu unutulmamalı ve bu çalışmaların tüm paydaşlar ile birlikte tam bir işbirliği içinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun kamuoyuna ilan ettiği üzere 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmiş olup gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri ile tüm vatandaşlarımızın afet farkındalığı konusunda bilinçlenmesi hedeflenmiştir. " dedi


Toplantı, AFAD İl Müdürü  Ümit Ünal'ın katılımcıları İRAP konusunda bilgilendirdiği sunum sonrasında   afat personeli tarafından verilen afet  farkındalık eğitimiyle sona erdi.

Kaynak: Editör: Nazire ŞEN
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı