TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Haber
29 Temmuz 2020 - Çarşamba 18:20 Bu haber 5383 kez okundu
 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
RESMİ İLANLAR Haberi
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

SİNOP

İCRA DAİRESİ

2020/87 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sinop Merkez İlçe Kefevi Mahallesi 308 Ada 27 Parselde yüzölçümü 159,50 m² zemin tipi “Bağımsız Bölüm” ana taşınmaz niteliği “Arsa” olan taşınmazın “2/33 arsa paylı Bodrum Katta 2 no.lu” bağımsız bölüm niteliği “Mesken” kayıt durumu “Aktif” olan taşınmaz “Tam” hisse ile “Umut GEBİÇ-Sabri Oğlu” adına kayıtlıdır. Şerh/Beyan/İrtifak Bilgileri bölümünde taşınmaz üzerinde; 24.10.2019 tarih ve 6428 yevmiye ile “3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır.” beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz “mesken” olarak kullanılmaktadır. Şehir merkezindeki eski yapılaşmanın hemen arkasında yeni yapılaşmanın yoğun olduğu yerde ve çok dar bir aralık üzerinde bulunan taşınmaz Hükümet Meydanı, okullar bankalar vs. bulunduğu şehir merkezine takribi 1 km. havaalanı, hastane, otobüs garı Sinop Üniversitesinin bulunduğu yerlere ise takribi 7-8 km. Mesafededir. Adres, Kefevi Mahallesi Egemen Sokak No:7/2 Sinop. Girişi Egemen Sokaktan düzayak bodrum katta ve ön bahçesiz köşebaşı parselde iki cephesi komşu parsellere bitişik, iki cephesi yola sıfır binada, giriş kapısının da bulunduğu 1. bodrum kattadır. Yoldan düzayak girilen giriş koridorunun devamında merdiven sahanlığının hemen yanında sağ tarafta bulunan 2 no.lu taşınmazda ön tarafta bulunan salon yol seviyesinde olmasına rağmen, yan cephe, yol kotunun altında kalmaktadır. Bina 2 bodrum, 1 zemin, 3 normal ve çatı arası olmak üzere toplam 7 katlıdır. Yerinde yapılan tespitlerde, binanın projesine uygun olduğu ve günümüz standartlarında yapılmış ancak kısmen eksiklikler bulunan dairenin kullanılmadığı görülmüştür. Binada pencereler PVC, merdiven sahanlık ve basamakları traverten kaplama, pencere önü korkuluklar ferforje, bina giriş kapısı da camlı ferforje kapıdır. Binada ve daire doğalgaz kombilidir.

İmar Durumu: Sinop Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sinop İcra Müdürlüğüne yazdığı 06.04.2020 tarih ve 31105704-190.15-E.71061/2039 sayılı imar durumu konulu yazısında “Söz konusu taşınmaz belediye sınırları içinde kalmakta olup, S.K.V.K. Bölge Kurulunun 26.09.2019 tarih ve 6563 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar her türlü fizik ve inşai harekette Samsun kültür varlıkları koruma bölge kurulu onayı gerekmektedir.” olduğu belirtilmektedir. Belediye sınırları içinde olan taşınmazın vasfı “Arsa” olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Binaya ait inşaat dosyası belediyede incelenmiştir. 308 ada 27 parsel için 26.08.2014 tarihinde 2014/168 sayı ile tanzim edilen imar durumda taşınmaz bitişik nizam 4 kat inşaata tahsislidir. 28.05.2015 tarih ve 180/24 sayı ile 14 daire 869,00 m² için Rahmi AYDIN adına yeni inşaat ruhsatı verilmiştir. Ruhsata göre bina yol seviyesi altında 2 yol seviyesi üstünde 4 olmak üzere toplam 6 katlı ve 2. bodrum katta sığınak 1. bodrum katta 2 adet mesken (67,00+50,00 m²) bina giriş holü ve merdiven (31,00 m²) dir.  (Belediyeden şifai edinilen bilgiye göre, yapı kayıt belgesi için imar barışına müracaat edilmiş olabilir.) Söz konusu bodrum kattaki 2 no.lu mesken için düzenlenmiş yapı kullanma izni bulunmamaktadır. Belediyede görülen 02.03.2016 onay tarihli tasdikli projesinde, köşe başı parselde iki taraftan bitişik olan ve girişi bodrum katta olan binada, asansörün karşısında bulunan dairenin girişinin de açıldığı ve her iki tarafa bakan köşede içinde mutfak bulunan salon ve girişin hemen karşısında biri sokağa ve diğeri arka bahçeye bakan iki yatak odası ile arada banyo bulunmaktadır.  Projesinde bir arada bulunan salon+mutfak (31,52 m²) yatak odaları (13,38+9,93 m²) banyo (4,24 m²) olmak üzere dairenin net kullanım alanı 59,07 m² olup, değerlemeye esas inşaat alanı inşaat ruhsatındaki 67,00 m² üzerinden değerleme yapılmıştır. 

Betonarme binanın inşaat ruhsatına göre yaşı 5 ve yapı sınıfı 3B’dir.  

Kıymeti           : 100.000,00 TL

KDV Oranı     : %1

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü  : 30/09/2020 günü 11:15 - 11:20 arası

2. Satış Günü  : 26/11/2020 günü 11:15 - 11:20 arası

Satış Yeri        : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6- Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Satış şartları :

            1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

            4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/87 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/07/2020

 

Züleyha AKKURT

 İcra Müdür Yardımcısı

 177064

        ¸e-imzalıdır 

 

 

 

 

Kaynak: Editör: Nazire ŞEN
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı