BAŞVURU İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL!
Haber
20 Eylül 2021 - Pazartesi 08:14 Bu haber 1035 kez okundu
 
BAŞVURU İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL!
- Haberi
BAŞVURU İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL!

rüyam perde

Sinop Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sami Şahin 7326 sayılı yapılandırma kanunu son başvuru tarihi hakkında bilgiler verdi.

İl Müdürü Şahin 09/06/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında şu açıklamalara yer verdi. Şahin; “2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş, Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6. maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan, Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırmadan yararlanmak için 30.09.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 30.11.2021’e kadar ödemek gerekmektedir. Sigortalı ve İşverenlerimizin 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanması hususu tüm Sigortalı ve İşverenlerimize duyurulur.” Dedi.

PEŞİN VEYA İKİ TAKSİTTE ÖDEME AVANTAJLARI

Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin 10'nun, en son 30.11.2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.12.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının 90'ı silinecektir. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin 50’sinin 31.12.2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının 50’si silinecektir.

TAKSİTLİ ÖDEMELERDE

Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Seçilen taksit sayısına göre ödenecek tutarlar aşağıdaki oranlara göre hesaplanacaktır. 6 eşit taksit için (1,09) 9 eşit taksit için (1,135) 12 eşit taksit için (1,18) 18 eşit taksit için (1,27) Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 31.10.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 30.04.2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.05.2021 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. 2021 Nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcu aslının, 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı silinecektir.


YAPILANDIRMA KAPSAMI

2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş 4/a, 4/b ve 4/c sigortalıların, Sigorta primleri, İşsizlik sigorta primleri, İdari Para Cezaları, Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin 90’ı, 2 taksitle ödemede ise 50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 30.09.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 30.11.2021’e kadar ödemek gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası Primleri, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe Bağlı ve Topluluk Sigortası primleri, 6183/48. md. kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, Ek-5, Ek-6 ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler yapılandırma kapsamındadır.


BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIR?


İşverenlerce e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları e-Devlet üzerinden elden veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM’ye, Primlerini kendi ödeyenler e-Devlet üzerinden, elden veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye, Kamu idarelerinin 4/c borçları için e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na, Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye,

30.09.2021 TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPABİLECEKLER

Bağ-Kur (4/b) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye, 01.07.2021 - 01.11.2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmayacaktır.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI

Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.  Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.  Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.  Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.  Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.  İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.  Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.  Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

İHALE VE İNŞAAT İŞ YERLERİ

Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca; Taksitli ödemelerde (taksitin 10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: BAŞVURU, İÇİN, SON, TARİH, 30, EYLÜL!,
Diğer Fotoğraflar
Diğer fotoğrafları büyük görüntülemek için üzerini tıklayın.
BAŞVURU İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL!
BAŞVURU İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL!
Yorumlar
Haber Yazılımı